Ailede Mahremiyet Eğitimi, Mustafa Mücahit, Dem Yayınları, Aralık 2023, 212 sayfa, e-ISBN: 978-605-72730-8-6

Kitap kritiği


Özet Görüntüleme: 66 / PDF İndirme: 85

Yazarlar

  • Nesibe Baylu KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10792436

Anahtar Kelimeler:

Ailede Mahremiyet Eğitimi, İslam Ahlâkı, Mahremiyet İhlâli, Kültürel Birikim, Ahlâki Bilgi, Privacy education in the family, Islamic morality, Violation of privacy, Cultural background, Moral knowledge

Özet

“Ailede Mahremiyet Eğitimi” isimli eser geçmişten bugüne uzanan din, ahlak ve kültür alanlarında mahremiyete dair kapsamlı değerlendirmeleri konu edinmiştir. Eserde söz konusu değerlendirmeler çerçevesinde yazarın mahremiyet konusuna yaklaşımı ortaya koyulmaktadır. Yazar, mahremiyet eğitimin gerekliliğine dair sıkça tekrarladığı değinmelerle birlikte, muhtemel mahremiyet eğitimi örneklerine yer vermektedir. Böylece yazarında eserin farklı yerlerinde vurguladığı üzere niteliksel bir çalışmayı amaçladığı görülmektedir. Yazarın mahremiyet konusundaki tezi çerçevesinde gözettiği ilkelerle disiplinler arası bir fayda amaçladığı fark edilmektedir. Nitekim başlıklar altında mahremiyetin gerekliliğine dair yaptığı özgün yorumlarıyla da yazar bu özelliğini korumaktadır. Eser boyunca sorulan soruların yazarın dikkat çekmekle birlikte konu üzerine okuyucuyu düşünmeye sevk ettiği söylenebilir. Okuyucuda farkındalık oluşturduğu görülen yazarın bu anlamsal çıkarımları ile niteliksel bir yorumun nasıl oluştuğuna dair göstermiş olduğu süreçte okuyucu aktif tutmaktadır. Kişisel mahremiyet hangi hususlara konu edilir? Mahremiyetin çeşitlerine göre farklılık arz eden ancak konunun bir gereği olarak ele alınan mahremiyet ihlalleri hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır? Mahremiyet kavramı çerçevesinde özgürlüğün sınırları nedir ve bu sınırlar nasıl oluşturulur?

Mahremiyet eğitiminde din faktörünün etkisi ve bu bağlamda mahremiyet eğitim yöntemleri nelerdir?  Çocuk için mahremiyet duygusu, izlenecek hangi yöntem ve tekniklerle kazandırılmalıdır? Mahremiyete kaynaklık eden şey nedir? Bu kaynak nasıl bir birikime sahiptir?  Bu sorularla yazar eser boyunca birtakım tartışmalarda bulunarak bununla birlikte cevaplar aramaktadır. Böylece yazar sığ bir anlatım yerine tespit ve önerileriyle konuyu zenginleştirmekte ve genişletmektedir. Bu açıdan da eserin arka planda titiz ve denetimli bir o kadar da özverili bir çalışmanın ürünü olduğu görülmektedir. 

Referanslar

Mücahit, M. (2023), Ailede Mahremiyet Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-07

Nasıl Atıf Yapılır

Baylu, N. (2024). Ailede Mahremiyet Eğitimi, Mustafa Mücahit, Dem Yayınları, Aralık 2023, 212 sayfa, e-ISBN: 978-605-72730-8-6: Kitap kritiği. Tanım Tenkit Teori, (2), 45–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.10792436