Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme, Ed: Recep Kaymakcan, Ensar Yayınları, Kasım 2023, 574 sayfa, E -ISBN: 978-605-72730- 6-2

Kitap kritiği


Özet Görüntüleme: 394 / PDF İndirme: 53

Yazarlar

  • Rabia AY Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10792453

Anahtar Kelimeler:

Din eğitimi, Ahlaki eğitim, Gelişim, Erken çocukluk, Din kavramlar, Religious education, Moral education, Development, Early childhood, Religious

Özet

Erken çocuklukta dini- ahlaki eğitim ile ilgili geçmişten günümüze ülkemizde çeşitli yaklaşımlar ve gelişmeler meydana gelmiştir. Bu yaklaşımların bir kısmı demokrasi ve insan haklarına uygunluğu açısından tartışılırken bir kısmı ise çocuğun gelişim süreci açısından tartışılmıştır. Tartışmaların haklılık payı var mı? Ana yasanın 24. Maddesi açısından sorun teşkil eder mi? Türkiye ‘de neden erken çocuklukta dini-ahlaki eğitim uygulamasında bu kadar geç kalındı? Erken çocuklukta dini- ahlaki eğitimde teorik ve pratik olarak birtakım araştırmalara yer verilir peki bunlar uygulanabilir mi? Gibi sorulara cevap veren yazar kitabında sadece çocuğun gelişimsel yapısını değil öğretmenlerin durumlarını, eğitim ortamlarını, metotlarını, programlarını ele almışlardır. Yazarlar, çocukların dini-ahlaki eğitim verilmesinde uygunluğu açısından kendi görüş ve düşüncelerine yer vermeden birtakım kuramların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor olmak üzere geçmişte batı ülkelerinde yapılan uygulamaları bizlere anlatmakta erken çocuklukta dini-ahlaki eğitimin gelişimsel olarak sorun teşkil edip etmesi hususunda okuyucuya yorumlama fırsatı sunmuşlardır. Okuyucuları için sadece gelişimsel yönünü ele alıp bırakmayan yazarlar, sosyal çevrenin, dini tecrübelerin önemini de dini-ahlaki açıdan irdelemişler bu bahsedilen eğitimin nerede ve ne şekilde verilmesi gerektiği mekânın, dini sembollerin nasıl kullanıldığını batı ülkelerinde uygulanmış olan örneklerle okuyucularına bilimsel argüman sunarak bahsettiğimiz soru işaretlerini gidermek adına çalışmalarını sunmuşlardır. Yazarlar, bahsedilen hususta din dilinin oluşmasından çocuğa aşırı bilgi yüklemesi yapmaktan çok manevi rehber, manevi danışman olup onları yönlendirmenin gerektiğini belirten çeşitli uygulamaları okuyucularına aktarmaya çalışmışlar, bu yaşlarda çocuklar için oyunun önemine değinilmiş oyunun öylesine zaman harcamak veya çocuğu oyalamak için değil belirli olguları öğretmek amacında olmasını aktarmaları, bizleri erken çocuklukta o temiz ve masum beyinlerinin her zaman kayıt altında olduğu fikrinin aklımızdan hiç çıkmaması gerektiği kanısına ulaştırmaktadır. Yazarlar, çocukların sadece bahsedilen alanlarda eğitilmesinin yanı sıra ruhsal boyutunu da göz ardı etmemişler bununla alakalı çocuğun ruhunu bozmadan uygulanabilen okul örneklerinden de bahsetmişlerdir. Bu bahsedilen okulların İslam’i açıdan birtakım sorunlar oluşturmasının muhtemel olması çocukların inançlarını tehlikeye sokacak derecede olması bizleri ürküttüğünü düşünsek de gerekli çalışmalarla İslami formata getirilebileceği kanaatindeyiz. Yazarların, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından daha yeni uygulamaya sokulan 4-6 yaş eğitim sistemini de tahlil etmişler okuyucuları için bu alanın işleyişi ve eksiklerini belirleyen yazarlar bu alanın ilgililerine bakış açısı oluşturmaktadırlar. Yazarların, bir başka yaklaşımı da çocuğun edebi yönüdür. Küçükler için erken çocuklukta dini-ahlaki eğitim alanında ülkemizde yeterli çalışmanın bulunmaması geleceğimiz olan çocuklarımızın İslam büyükleriyle geç tanışıp bağ kurmalarında, dini öğretilerle geç karşılaşmalarına sebebiyet vereceği düşüncesi üzerinde durulmalı ve bu konuda gerekli çalışmaları desteklemek gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç olarak bu kitap erken çocuklukta dini-ahlaki eğitimin verilirken çocukların bahsettiğimiz alanlara dikkat edilerek eğitim verilmesini bilimsel argümanlarla belirtmişlerdir. Bu durum eğitmen olan okuyucularına kendini değerlendirme imkânı da sunmuştur.

Referanslar

Altındaş, M. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 276-304). İstanbul: Ensar.

Aşlamacı, İ. (2023a). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 69-89). İstanbul: ensar.

Aşlamacı, İ. (2023b). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 115-154). İstanbul: ensar.

Atik, A. (2023a). Erken Çocuklukta Dini- Ahlaki Gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini- Ahlakı Gelişim (s. 115-184). İstanbul: Ensar.

Atik, A. (2023b). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 476-526). İstanbul: Ensar.

Aygün, A. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 214-241). İstanbul: Ensar.

Cevherli, K. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 245-275). İstanbul: Ensar.

Çınar, F. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 527-574). İstanbul: Ensar.

Hendek, A. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 305-340). İstanbul: Ensar.

Kaya, Z. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 448-475). İstanbul: Ensar.

Kaymakcan, R. (2023a). Erken Çocuklukta Dini-Ahlakı Gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlakı Gelişim (s. 15-26). İstanbul: Ensar.

Kaymakcan, R. (2023b). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 404-428). İstanbul: Ensar yayınları.

Meydan, H. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 90-114). İstanbul: ensar.

Oruç, C. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 341-378). İstanbul: Ensar.

Öz, A. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 41-68). İstanbul: ensar.

Özışık, S. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 429-447). İstanbul: ensar.

Uzun, S. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 379-403). İstanbul: Ensar.

Yılmaz, M. (2023). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim. R. Kaymakcan içinde, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki gelişim (s. 185-213). İstanbul: ensar.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-07

Nasıl Atıf Yapılır

AY, R. (2024). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme, Ed: Recep Kaymakcan, Ensar Yayınları, Kasım 2023, 574 sayfa, E -ISBN: 978-605-72730- 6-2: Kitap kritiği. Tanım Tenkit Teori, (2), 51–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.10792453