Din Eğitiminde Duyuşsal Boyut, Yusuf Batar, Dem Yayınları, Aralık 2021, 179 sayfa. ISBN: 978-605-73997-5-5

Kitap kritiği


Özet Görüntüleme: 71 / PDF İndirme: 403

Yazarlar

  • Durkadın Sema Sancaktar dumlupınar üniversitesi ilahiyat fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10792416

Anahtar Kelimeler:

Din Eğitimi, Dini tutum, Duyuşsal hedefler, Din duygusu, Duygu varlığı, Religious Education, Religious attitude, Affective goals, Sense of religion, Emotional being

Özet

Din Eğitiminin duygusal yönü incelenmesi gereken bir konudur. Çünkü insanın dinle olan ilişkisi sadece bilişsel değil aynı zamanda duyuşsal bir ilişkidir. Dini ibadetler duygu olmadan salt fiil ile yapılırsa samimi olmaz. İbadetin önemi samimi, içten duygular ile olunca insanlara fayda verir. Duyuşsal boyutun önemini gösteren sebepler vardır. Bunlara; dinin özünden kaynaklanan duygusallığı, insanın duygusal bir varlık olmasını ve eğitimin kazanımları arasında duyuşsal hedeflerin olmasını örnek gösterebiliriz. Yazarın bu çalışmadaki amacı, Din Eğitiminde duyuşsal boyutun eğitimdeki yerine değinmek,  eğitimde duygusal boyuta neden önem verilmesi gerektiğini açıklamak ve insanın akli yönünün sınırlılıkları ve imkanları olduğu gibi duygusal yönünün de imkanlarını ve sınırlılıklarını bizlere göstermeyi hedeflemiştir. Yazar, duygusal boyutun da önemli olduğunu vurgulayarak ve duyuşsal boyutun nasıl daha iyi geliştirilebilir sorusuna cevap vererek Din Eğitimi alanına katkı sağlamıştır. İki bölümden oluşan kitapta, Din Eğitiminin duygu yönü ele alınmakta ve Din Eğitimi programlarının duyuşsal hedefleri incelenmektedir. Birinci bölümde duygu varlığı olarak insan ve din duygusu konusu,  ikinci bölümde ise Din Eğitiminin duyuşsal boyutu konusu işlenmiştir. Sonuç olarak, okurlara farklı bakış açısı kazandıran yazar, Din Eğitimi alanına duygusal boyutun önemini vurgulamış, duyuşsal hedeflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunu inceleyip çözüm yolları sunarak alana katkı sağlamıştır. Yazarın, örnekler, tanımlar ve açıklamalar ile okurlara kazandırmak istediği hedefe ulaştığı kanaatindeyiz. Yazar sorduğu sorular, verdiği örnekler, tanımlar ve açıklamalar sayesinde okuyucuların dikkatini çekmiştir. Yazar, bahsi geçen alana yeni boyut kazandırmıştır. Kitap dil özellikleri açısından ele alındığında, dili sade ve hedef  kitleye uygun şekildedir. Anlatılmak istenilen konu, okuyuculara güzel bir dille anlatılmıştır. Akademik tarzda yazılmış olup halk diliyle de anlaşılır kelimeler kullanılmıştır.

Referanslar

Bacanlı, H. (2017). Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı. Konya: Nobel yayınları.

Batar, Y. (2021). Din Eğitiminde Duyuşsal Boyut. İstanbul: Dem yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-07

Nasıl Atıf Yapılır

Sancaktar, D. S. (2024). Din Eğitiminde Duyuşsal Boyut, Yusuf Batar, Dem Yayınları, Aralık 2021, 179 sayfa. ISBN: 978-605-73997-5-5: Kitap kritiği. Tanım Tenkit Teori, (2), 39–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.10792416