AY, R. (2024). Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme, Ed: Recep Kaymakcan, Ensar Yayınları, Kasım 2023, 574 sayfa, E -ISBN: 978-605-72730- 6-2: Kitap kritiği. Tanım Tenkit Teori, (2), 51–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.10792453